تحقیقات

خرداد
06

دانشجوي مهمان

زبان آموزاني که درخواست ادامه آموزش زبان در يکي از واحدهاي تهران و يا خارج از تهران به صورت مهمان را دارند پس از هماهنگي با سرپرست اداري واحد مقصد جهت دريافت اطلاعات مربوط به روز،ساعت ، سطح کلاس ، ظرفيت کلاس ،به واحد مبدا جهت دريافت نامه مربوط به زبان آموز مهمان مراجعه مي […]

مشاهده
خرداد
06

مراحل نوشتن مقاله گام به گام

مراحل نوشتن مقاله علمی نکته قابل توجه: اگر تحقیق شما قابلیت ثبت اختراع دارد باید از انتشار مقاله برای چند ماه خودداری کنید و ابتدا آنرا در مراجع ذیصلاح مثل کانون پتنت ایران فایل کنید و سپس به انتشار مقاله بپردازید. یکی از مهمترین فعالیت‌های علمی پژوهشگران انتشار مقاله است. باید بدانیم که شروع هر […]

مشاهده