سیستم ارزشیابی تحصیلی

سیستم ارزشیابی تحصیلی

۱.منظوراز CP چيست؟ CP به دو مفهوم به كار مي رود:
• فعاليت كلاسي (Class Performance)كه نمايانگر كار كلاسي دانشجويان در هر ترم است.
• به مفهوم “قبول مشروط”(Conditional Pass) است و زماني به كار مي رود كه نمره دانشجو بين ۶۹-۶۵ باشد.
۲. فعاليت كلاسي (CP) برچه اساسي ارزيابي مي گردد؟
سنجش ميزان فعاليت كلاسي (CP) زبان آموزان در طول ترم با توجه به معيارهاي ذيل صورت مي گيرد:
• مشاركت موثر و داوطلبانه زبان آموز در فعاليتهاي كلاسي از قبيل Pair work ، Group work و Discussion
• بكارگيري لغات، گرامر و مواد آموزش داده شده به طور موثر و متناسب با سطح زبان آموز در گفتار
• انجام به موقع، دقيق و قابل قبول تكاليف تعيين شده از قبيل Workbook، Writing، Storybook، Oxford Word Skills و غيره
۳. چرا دانشجويان نمي توانند برگه هاي امتحاني خود را پس از امتحان ببينند؟
آزمون هاي موسسه جنبه ارزشيابي دارد و نه آموزش
سوالات آزمون ها كاملا بر اساس مطالب كتاب طراحي شده است ( آزمون اكتساب –Achievement Test) . بنابراين اگر زبان آموزان از پاسخ سوالي مطمئن نبودند، مي توانند پس از انجام آزمون به كتاب و بخش مربوطه مراجعه كنند.
آزمون سازي و طراحي سوال، امري تخصصي بوده و نياز به صرف زمان زياد دارد؛ لذا امكان تجديد سوالات در هر ترم مقدور نخواهد بود و مهم تر از همه اينكه پخش شدن سوالات خارج از قاعده و روال در طي چند ترم افزايش يافته و باعث كم اعتبار شدن ارزش آنها مي شود.
اساتيد محترم معمولا به صلاحيد و در صورت نياز، اقدام به رفع مشكلات عمده زبان آموزان پس از امتحان میانترم مي نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *